Werken bij De Vorstin

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons team! Hier vind je de vacatures die wij nu open hebben staan.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Bij De Vorstin in Hilversum zijn we op zoek naar een 1e Programmeur die de ontwikkeling van ons programmaprofiel verder versterkt en de regie voert over de programmering. Onze nieuwe programmeur heeft een brede muziekkennis, ruime ervaring in de popsector, is op de hoogte van actuele sectorontwikkelingen, beschikt over een uitgebreid netwerk, en kan samenwerken met zowel lokale als (inter)nationale partners op het snijvlak van muziek, cultuur, en media. 

Functie 

Als 1e programmeur ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en realisatie van het programma van De Vorstin. Je geeft leiding aan de programma-afdeling en programmeert relevante acts en activiteiten binnen De Vorstin en in de stad. Je regisseert de programmering die door jouw afdeling wordt gerealiseerd.

Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de begroting in termen van aantallen en soorten activiteiten, bezoekersaantallen, en bijbehorende kosten en baten. Je ontwikkelt een visie op de artistieke koers en publieksontwikkeling, en werkt daarbij nauw samen met de afdeling marketing & communicatie. Je bewaakt de artistieke kwaliteit van de programmering en ontwikkelt het programmaprofiel passend bij de koers van De Vorstin. Je fungeert als sparringpartner voor de directie bij het ontwerpen van programmabeleid en -strategie.

Als 1e programmeur ben je intern en extern aanspreekpunt voor alle programmagebonden zaken en bouw je een relevant netwerk van lokale muziekscene en media tot (inter)nationale agents. Je rapporteert direct aan de directeur. 

Jij

 • Functioneert op een HBO werk- en denkniveau.
 • Hebt zeer ruime ervaring met het programmeren van muziek en de benodigde kennis op het gebied van het afsluiten van deals, contracten, artiestenbelastingen, auteursrechten, costings, settlements, en subsidiemogelijkheden.
 • Bent ondernemend van aard, signaleert kansen, en weet deze gemakkelijk om te zetten in concrete plannen, waarbij je de risico’s overziet.
 • Bent financieel onderlegd en in staat te sturen op financiële resultaten.
 • Weet publieksvraag te vertalen naar uitvoerbare programmaconcepten.
 • Beschikt over een relevant nationaal en internationaal netwerk.
 • Bent analytisch ingesteld en hebt ervaring met het vormgeven van programmastrategieën.
 • Bent bekend met de lokale context en hebt een netwerk in Hilversum of bent bereid daarin te investeren.
 • Hebt bij voorkeur binding met het Gooi.
 • Hebt ervaring met leidinggeven.
 • Bent een verbinder en gericht op samenwerking.
 • Bent communicatief sterk en stelt je graag open naar de buitenwereld.

Jouw taken 

 • Programmeren en boeken van relevante acts en activiteiten.
 • Voorbereiden van activiteiten ten behoeve van afstemming met de afdelingen marketing, productie, horeca en financiën.
 • Leidinggeven aan de programma-afdeling.
 • Voeren van regie over de programmering.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk binnen de muziekindustrie, in het bijzonder boekers, agenten, en managers.
 • Regelmatig bezoeken van geboekte shows.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een lokaal partnernetwerk.
 • Onderzoeken en gebruik maken van subsidieregelingen voor programma-activiteiten.
 • Ontwikkelen en uitzetten van programmaconcepten in samenwerking met interne of externe partners.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het programmabeleid en het ontwikkelen van een visie op de programmering.
 • Kennisontwikkeling en signaleren van trends in relatie tot het programma.
 • Vertegenwoordigen van De Vorstin in programmeursnetwerken.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie als geheel.

Wij bieden 

 • Een salaris conform de cao Nederlandse Poppodia en -Festivals, schaal 7 (Programmeur A).
 • Een jaarcontract met intentie tot verlenging.
 • Deelname aan de pensioenregeling.
 • Een gedreven en gepassioneerd team van directe collega’s.
 • Een verantwoordelijke functie in een dynamisch ontwikkelende organisatie.
 • De mogelijkheid om de programmering naar eigen inzicht vorm te geven binnen de koers van De Vorstin.
 • Een inspirerende werkomgeving op het snijvlak van muziek, media, cultuur, en entertainment.

Over ons 

Wij zijn De Vorstin, het bruisende poppodium van Hilversum. Bij ons komt de levendige Gooise popcultuur tot leven. Hier ontmoeten jong talent en gerenommeerde artiesten elkaar, en bieden we een plek waar muziek en cultuur samenkomen voor 70.000 tot 80.000 bezoekers per jaar. Ons podium, met zowel een grote zaal voor bekende acts als een kleinere zaal voor avontuurlijke producties, is een ware broedplaats voor creativiteit.

We bieden oefenruimtes aan voor amateurs en professionals en zijn een gewilde locatie voor de opnamen van radio- en tv-programma’s. We staan midden in het culturele en maatschappelijke leven van Hilversum en spelen een grote rol bij het programmeren en ondersteunen van evenementen in en om de Mediastad.

Geïnteresseerd?

Mail voor 25 juli 2024, 23:59 uur je motivatie en CV naar vacature@vorstin.nl. Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Wilco Witte via wilco@vorstin.nl of 035 – 621 58 41.

Procedure

 De procedure kent twee gespreksrondes:

– Sluitingsdatum vacature: 25-07-2024

– 1e gespreksronde: 29-07-2024

– 2e gespreksronde: 31-07-2024

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer!

De Vorstin is op zoek naar nieuwe leden voor onze Raad van Toezicht die willen bijdragen aan onze verdere ontwikkeling. De raad houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en fungeert als klankbord voor strategische en organisatorische beslissingen.

 

Podium de Vorstin

De Vorstin is een thuishonk voor een dynamische popcultuur waarin jong en oud, amateurs en professionals én oude en nieuwe media samenkomen. Een broedplaats voor jong, opkomend talent en tussenstop in tours van gearriveerde artiesten. En vooral: een warm thuis voor muziekliefhebbers. De Vorstin is hét cultuur- en poppodium in Hilversum en wordt jaarlijks 70 tot 80 duizend keer bezocht voor 200 tot 300 podiumactiviteiten. De Vorstin beschikt over een grote zaal voor het programmeren van bekende nationale en internationale artiesten en een kleinere zaal voor talent en artistiek gezien avontuurlijkere producties. De totale capaciteit bedraagt circa 1.200 bezoekers.

 

Organisatie

De Vorstin conformeert zich aan de Code Cultural Governance en hanteert het Raad van Toezicht model. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van De Vorstin en leidt een team 18 medewerkers (14,5 fte). De organisatie kent naast de staffuncties vier afdelingen met een eigen hoofd. De hoofden vormen samen met de directeur het managementteam.

Voor de uitvoering van haar taken maakt De Vorstin voor een aanzienlijk deel gebruik van de inzet van vrijwilligers. De poule van inzetbare vrijwilligers heeft een omvang van circa 140 tot 160 personen.

 

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn éénmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie leden waaronder de voorzitter en een financieel deskundig lid. De Raad van Toezicht vergadert ten minste viermaal per jaar en is onbezoldigd.

 

Resultaatgebieden Raad van Toezicht

 

 • Het toezicht houden op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Vorstin, met de daarbij behorende aandacht voor resultaten, prestaties en risico’s;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van- en optreden als klankbord van de directeurbestuurder;
 • De toetsing van belangrijke strategische, organisatorische, financiële, personele en performance beslissingen;
 • Het goedkeuren van onder andere het jaarplan en de daarbij behorende begroting, het meerjarenbeleidsplan, en het vaststellen van het jaarverslag waaronder de jaarrekening.
 • Het toezicht houden op het naleven van relevante wet- en regelgeving en de Cultural Governance code;
 • Het in acht nemen van de eisen van financiële verslaggeving, interne controle en risicobeheersing;
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van het directeur-bestuurder, evenals het optreden als bevoegd werkgever van de directeur-bestuurder;

 

Gewenste competenties leden Raad van Toezicht

 

 • Bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en beleidsmatig inzicht;Kennis om de bedrijfsresultaten in algemene zin op onafhankelijke wijze te beoordelen;
 • Kennis en ervaring in bestuurlijke en beleidsmatige besluitvormingsprocessen;
 • Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
 • Ervaring met functioneren in een (duidelijke) taakafbakening tussen de Raad en de directeur-bestuurder;
 • Kan op hoofdlijnen functioneren als klankbord voor de directeur-bestuurder.
 • Kan werken in teamverband;
 • Beschikt over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid;

A. Specifieke functievereisten voor de Voorzitter van de Raad van Toezicht

 • Sterk ontwikkeld gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Ervaring als voorzitter van een toezichtsorgaan strekt tot aanbeveling;

B. Specifieke functievereisten voor financieel deskundig lid van de Raad van Toezicht

 • Ervaring als financieel professional op managementniveau;
 • Kennis om de bedrijfsresultaten in algemene zin op onafhankelijke wijze te beoordelen;

C. Aanvullende functievereisten lid van de Raad van Toezicht

 • Beschikt over competenties inzake visie en beleidsontwikkeling op één van de volgende gebieden: marketing(communicatie) & PR of human resources management of juridische zaken;

 

Diversiteit en inclusie

De Vorstin streeft ernaar in haar personele samenstelling een afspiegeling van de samenleving tot uitdrukking te laten komen. Ook binnen de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwicht voor wat betreft genderidentiteit, leeftijd, culturele achtergrond en ervaring.

 

Geïnteresseerd? 

Wil jij bijdragen aan de ontwikkeling van hét poppodium van Hilversum? Stuur dan je CV en motivatie naar vacature@vorstin.nl. Wil je meer weten? Bel dan met Wilco via 035 – 621 58 41.

Solliciteer!

Welkom bij De Vorstin, hét bruisende poppodium van de Mediastad! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste marketing- en/of communicatiestudent die graag ervaring wil opdoen in de levendige wereld van livemuziek. Bij ons kun je stagelopen in de periodes februari – juni en september – januari.

Wij zoeken een creatieve student die samen met ons Hilversum en omgeving wil laten kennismaken met al het geweldige dat we te bieden hebben.

Ben jij iemand die vlot kan schrijven, bekend is met social media en een basiskennis heeft van Adobe? Aarzel dan niet en reageer direct!

Tijdens deze stage krijg je de kans om betrokken te zijn bij de creatie van visueel aantrekkelijke content voor onze (social media) kanalen. Je ondersteunt ons bij alle promotieactiviteiten rondom onze concerten en denkt mee over nieuwe manieren om onze doelgroepen te bereiken.

Opleiding

Deze stage is geschikt voor studenten aan het mbo niveau 3 en 4, evenals hbo-studenten vanaf het tweede jaar.

Tijdens je stage krijg je de mogelijkheid om:

 • Foto’s en video’s in onze huisstijl-templates te integreren;
 • Onze social media-accounts te beheren;
 • Content te creëren voor onze social media-kanalen;
 • Promotieplannen te ontwikkelen voor onze shows;
 • Online acties/campagnes te bedenken voor onze (potentiële) volgers;
 • Bezoekersenquêtes op te zetten, te verspreiden en te analyseren;
 • Persberichten te schrijven.

Bij ons kom je stagelopen in een dynamisch poppodium waar elke dag anders is. Je maakt deel uit van een team van muziekliefhebbers en leert hoe het is om in zo’n omgeving te werken. Je krijgt veel ruimte om je ideeën te delen, en we zijn zeer benieuwd naar jouw inbreng.

Als ideale kandidaat:

 • Heb je een vlotte pen en een passie voor popmuziek in al zijn diversiteit (het is ook prima als je sommige dingen minder leuk vindt);
 • Heb je oog voor beeld, zowel fotografie als videoproductie;
 • Is ervaring met monteren in Adobe Premiere Pro een pluspunt, maar niet vereist;
 • Ben je proactief en kun je zelfstandig werken;
 • Ben je enthousiast, leergierig en creatief;
 • Heb je ervaring met Facebook, Instagram, Twitter en YouTube;
 • Beheers je zowel de Nederlandse als de Engelse taal uitstekend.

Over ons

De Vorstin is hét podium voor popmuziek, cultuur en media in de mediastad Hilversum. Jaarlijks organiseren wij zo’n 250 activiteiten, waaronder popconcerten, culturele en media-evenementen, dans- en dancefeesten. Hierbij verwelkomen we gemiddeld 70.000 bezoekers. Onze concertzaal biedt plaats aan 850 bezoekers, en daarnaast hebben we een kleine zaal met 300 staanplaatsen. Wij stellen oefenruimtes beschikbaar voor zowel amateurs als professionals en zijn een gewilde locatie voor de opnames van radio- en tv-programma’s. De Vorstin speelt een centrale rol in het culturele en maatschappelijke leven van Hilversum en draagt actief bij aan de programmering en ondersteuning van evenementen, zowel binnen als buiten onze muren. Ons team bestaat uit gemotiveerde vaste medewerkers en ongeveer 150 betrokken vrijwilligers.

Geïnteresseerd?

Stuur een motivatiebrief met cv naar Monte Veldt (monte@vorstin.nl).  Voor meer informatie kun je contact opnemen met De Vorstin via 035 – 6215841.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer!

Wij zoeken per direct zoeken wij een enthousiaste en ervaren lichttechnicus (20 uur per week) die de producties van De Vorstin voorbereid en zelfstandig uitvoert onder leiding van het Hoofd Productie.

De Vorstin is het podium voor popmuziek, cultuur en media in mediastad Hilversum. We organiseren jaarlijks zo’n 250 activiteiten (popconcerten, culturele en media verhuur, dans- en dancefeesten) die gemiddeld 60.000 tot 80.000 bezoekers trekken. Daarvoor hebben we een concertzaal met een capaciteit van 850 staanplaatsen en een kleine zaal met 300 staanplaatsen. We bieden oefenruimtes aan amateurs en professionals en we zijn een gewilde locatie voor de opnamen van radio- en tv-programma’s. De Vorstin staat midden in het culturele en maatschappelijk leven van Hilversum en speelt een grote rol bij het programmeren en ondersteunen van evenementen in de stad, zowel binnen als buiten de eigen muren. We werken met een gemotiveerd klein stafteam (11 fte) en ongeveer 150 betrokken vrijwilligers.

Functie

De lichttechnicus van De Vorstin:

 • Voert alle voorkomende technische werkzaamheden uit binnen één specifiek vakgebied (licht) rondom producties en projecten;
 • Beheert en onderhoudt de technische materialen;
 • Instrueert de stagiairs en vrijwilligers.

Functie-eisen

 • Tenminste drie jaar relevante werkervaring op het gebied van lichttechniek;
 • Minimaal MBO werk- en denkniveau;
 • Interesse in systeemtechniek;
 • Een flexibele werkhouding en in de weekenden beschikbaar voor het werken tijdens een van onze producties;
 • Bereidheid om buiten kantoortijden te werken;
 • Een servicegerichte instelling en een open en creatieve houding;
 • Affiniteit met (het programma-aanbod van) De Vorstin;
 • Goede fysieke conditie;
 • Stressbestendig;
 • Voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Wij bieden

 • Interessant en afwisselend werk met fijne collega’s in een inspirerende omgeving in een aanstelling van 20 uur per week;
 • Een jaarcontract met zicht op verlenging volgens de jaarurensystematiek;
 • Inschaling volgens CAO Nederlandse poppodia en festivals, schaal 4;
 • 25 vakantiedagen per jaar bij volledige aanstelling.

Informatie

Solliciteren? Mail je motivatie en CV voor 1 februari ter attentie van William Calis naar vacature@vorstin.nl.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met William via william@vorstin.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer!

Wij zoeken per direct een enthousiaste en ervaren geluidstechnicus (20 uur per week) die de producties van De Vorstin voorbereid en zelfstandig uitvoert onder leiding van het Hoofd Productie.

De Vorstin is het podium voor popmuziek, cultuur en media in mediastad Hilversum. We organiseren jaarlijks zo’n 250 activiteiten (popconcerten, culturele en media verhuur, dans- en dancefeesten) die gemiddeld 60.000 tot 80.000 bezoekers trekken. Daarvoor hebben we een concertzaal met een capaciteit van 850 staanplaatsen en een kleine zaal met 300 staanplaatsen. We bieden oefenruimtes aan amateurs en professionals en we zijn een gewilde locatie voor de opnamen van radio- en tv-programma’s. De Vorstin staat midden in het culturele en maatschappelijk leven van Hilversum en speelt een grote rol bij het programmeren en ondersteunen van evenementen in de stad, zowel binnen als buiten de eigen muren. We werken met een gemotiveerd klein stafteam (11 fte) en ongeveer 150 betrokken vrijwilligers.

Functie

De geluidstechnicus van De Vorstin:

 • Voert alle voorkomende technische werkzaamheden uit binnen één specifiek vakgebied (geluid) rondom producties en projecten;
 • Beheert en onderhoudt de technische materialen;
 • Instrueert de stagiairs en vrijwilligers.

Functie-eisen

 • Tenminste drie jaar relevante werkervaring op het gebied van geluidstechniek;
 • Minimaal MBO werk- en denkniveau;
 • Interesse in systeemtechniek;
 • Een flexibele werkhouding en in de weekenden beschikbaar voor het werken tijdens een van onze producties;
 • Bereidheid om buiten kantoortijden te werken;
 • Een servicegerichte instelling en een open en creatieve houding;
 • Affiniteit met (het programma-aanbod van) De Vorstin;
 • Goede fysieke conditie;
 • Stressbestendig;
 • Voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Wij bieden

 • Interessant en afwisselend werk met fijne collega’s in een inspirerende omgeving in een aanstelling van 20 uur per week;
 • Een jaarcontract met zicht op verlenging volgens de jaarurensystematiek;
 • Inschaling volgens CAO Nederlandse poppodia en festivals, schaal 4;
 • 25 vakantiedagen per jaar bij volledige aanstelling.

Informatie

Solliciteren? Mail je motivatie en CV voor 1 februari ter attentie van William Calis naar vacature@vorstin.nl.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met William via william@vorstin.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer!

Welkom bij De Vorstin, hét bruisende poppodium van de Mediastad! Wij bieden een uitdagende stageplek voor een enthousiaste student geluidstechniek, die wil bijdragen aan de perfecte sound van livemuziek.

Functieomschrijving:

Als stagiair geluidstechnicus bij De Vorstin krijg je de kans om je passie voor geluid en muziek te combineren. Je ondersteunt de productieafdeling met dagelijkse en administratieve werkzaamheden, gericht op de voorbereiding en uitvoering van onze evenementen. Denk aan:

 • Opbouw en ombouw van producties (backline/geluidsapparatuur klaarzetten);
 • Ordenen en onderhouden van apparatuur en opslag;
 • Uitvoeren van klein onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden;
 • Assisteren en op termijn zelfstandig uitvoeren van technische werkzaamheden;
 • Basiskennis van geluidstechniek is een pré;
 • Beschikbaarheid in de avonduren vereist;
 • Servicegerichte instelling en eigen vervoer zijn een pluspunt.

Over ons:

De Vorstin is dé plek voor popmuziek, cultuur en media in Hilversum. Jaarlijks organiseren we zo’n 250 evenementen, van popconcerten tot culturele en media-activiteiten, met gemiddeld 70.000 bezoekers. Onze concertzaal biedt plaats aan 850 bezoekers en daarnaast hebben we een intieme zaal voor 300 staanplaatsen. We zijn ook bekend als opnamelocatie voor radio- en tv-programma’s en spelen een actieve rol in het culturele en maatschappelijke leven van Hilversum.

Informatie:

Solliciteer door je motivatiebrief en cv te sturen naar vacature@vorstin.nl, t.a.v. William Calis. Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met William via william@vorstin.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Welkom bij De Vorstin, hét bruisende poppodium van de Mediastad! Wij bieden een uitdagende stageplek voor een enthousiaste student lichttechniek, die wil bijdragen aan de magie van livemuziek.

Functieomschrijving:

Als stagiair lichttechnicus bij De Vorstin krijg je de kans om je passie voor licht en muziek te combineren. Je ondersteunt de productieafdeling met dagelijkse en administratieve werkzaamheden, gericht op de voorbereiding en uitvoering van onze evenementen. Denk aan:

 

 • Opbouw en ombouw van producties;
 • Ordenen en onderhouden van apparatuur en opslag;
 • Uitvoeren van klein onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden;
 • Assisteren en op termijn zelfstandig uitvoeren van technische werkzaamheden;
 • Basiskennis van lichttechniek is een pré;
 • Beschikbaarheid in de avonduren vereist;
 • Servicegerichte instelling en eigen vervoer zijn een pluspunt.

Over ons:

De Vorstin is dé plek voor popmuziek, cultuur en media in Hilversum. Jaarlijks organiseren we zo’n 250 evenementen, van popconcerten tot culturele en media-activiteiten, met gemiddeld 70.000 bezoekers. Onze concertzaal biedt plaats aan 850 bezoekers en daarnaast hebben we een intieme zaal voor 300 staanplaatsen. We zijn ook bekend als opnamelocatie voor radio- en tv-programma’s en spelen een actieve rol in het culturele en maatschappelijke leven van Hilversum.

Informatie:

Solliciteer door je motivatiebrief en cv te sturen naar vacature@vorstin.nl, t.a.v. William Calis. Voor meer informatie over deze stage kun je contact opnemen met William via william@vorstin.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De Vorstin is het poppodium van de Mediastad. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe studenten die ervaring op willen doen in de bruisende wereld van livemuziek.

Opleiding
Deze functie is geschikt voor MBO (niveau 3 of 4) /HBO studenten, M/V gedurende minimaal zes maanden.

Specifieke kenmerken
Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en bezit een hoge mate van zelfstandigheid;
Je bent gestructureerd en kan goed overzicht bewaren.

Werkzaamheden
Technische riders verzamelen, controleren op haalbaarheid en het verwerken hiervan;
Technisch draaiboek maken en voorbereiden;
Tijdschema’s opstellen;
Personeel planning helpen opstellen;
Communiceren met externe partijen (tour)management, boekingskantoren en leveranciers;
Meedraaien met producties.

Over ons
De Vorstin is het podium voor popmuziek, cultuur en media in mediastad Hilversum. We organiseren jaarlijks zo’n 250 activiteiten (popconcerten, culturele en media verhuur, dans- en dancefeesten) die gemiddeld 70.000 bezoekers trekken. Daarvoor hebben we een concertzaal met een capaciteit van 850 staanplaatsen en een kleine zaal met 300 staanplaatsen. We bieden oefenruimtes aan amateurs en professionals en we zijn een gewilde locatie voor de opnamen van radio- en tv-programma’s. De Vorstin staat midden in het culturele en maatschappelijk leven van Hilversum en speelt een grote rol bij het programmeren en ondersteunen van evenementen in de stad, zowel binnen als buiten de eigen muren. We werken met een gemotiveerd team van zeventien personen en ongeveer 150 betrokken vrijwilligers.

Informatie
Solliciteren? Mail je motivatie en cv ter attentie van William Calis naar vacature@vorstin.nl.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met William via william@vorstin.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer!

De Vorstin is het poppodium van de Mediastad. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe studenten die ervaring op willen doen in de bruisende wereld van livemuziek.

Opleiding

Deze functie is geschikt voor minimaal MBO (niveau 3 of 4), voor een periode van minimaal zes maanden.

Specifieke kenmerken

 • Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en bezit een hoge mate van zelfstandigheid;
 • Je bent gestructureerd en kan goed overzicht bewaren.

Werkzaamheden

 • Technische riders verzamelen, controleren op haalbaarheid en het verwerken hiervan;
 • Technisch draaiboek maken en voorbereiden;
 • Tijdschema’s opstellen;
 • Personeel planning helpen opstellen;
 • Communiceren met externe partijen (tour)management, boekingskantoren en leveranciers;
 • Meedraaien met producties.

Over ons

De Vorstin is het podium voor popmuziek, cultuur en media in mediastad Hilversum. We organiseren jaarlijks zo’n 250 activiteiten (popconcerten, culturele en media verhuur, dans- en dancefeesten) die gemiddeld 70.000 bezoekers trekken. Daarvoor hebben we een concertzaal met een capaciteit van 850 staanplaatsen en een kleine zaal met 300 staanplaatsen. We bieden oefenruimtes aan amateurs en professionals en we zijn een gewilde locatie voor de opnamen van radio- en tv-programma’s. De Vorstin staat midden in het culturele en maatschappelijk leven van Hilversum en speelt een grote rol bij het programmeren en ondersteunen van evenementen in de stad, zowel binnen als buiten de eigen muren. We werken met een gemotiveerd team van zeventien personen en ongeveer 150 betrokken vrijwilligers.

Informatie

Solliciteren? Mail je motivatie en cv ter attentie van William Calis naar vacature@vorstin.nl.

Voor informatie over deze vacature kan je contact opnemen met William via william@vorstin.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer!