Organisatie

Wij hebben een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. In het geval van een Culturele ANBI-status gelden er extra belastingvoordelen. Meer hierover lees je hier en hier.

Populaire naam: De Vorstin
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Podium De Vorstin
Statutaire zetel: Hilversum

KvK-nummer: 32.109.455
RSIN: 814624510
BTW nummer: 8146-24.510.B.01
IBAN: NL 32 ABNA 0603 6917 06
BIC: ABNANL2A

Bezoekadres: Koninginneweg 44, 1211 AS Hilversum

Doelstelling: over De Vorstin
Bestuurssamenstelling: team
Beloningsbeleid: De directie en het personeel wordt beloond conform de richtlijnen van de CAO Nederlandse Poppodia en Festivals. De Raad van Toezicht is onbezoldigd.

Jaarverslagen:

De Vorstin – Jaarverslag 2023

De Vorstin – Jaarverslag 2022

De Vorstin – Jaarverslag 2021

De Vorstin – Jaarverslag 2020

De Vorstin – Jaarverslag 2019

De Vorstin – Jaarverslag 2018

Jaarplannen:

De Vorstin – Jaarplan 2023

De Vorstin – Jaarplan 2022

De Vorstin – Jaarplan 2021